Toppedalskolen

Et trygt sted at være for at lære

Brøndumvej 50 eller Vilstedvej 161, 9670 Løgstør - tlf. 9966 8600 - mail: [email protected]

Billedet på sidehoved

Opslagstavlen

 • ikon
  Indskrivning til kommende 0.kl. er forlænget indtil den 26/1-2018.
  Så hvis I har et barn, som skal starte i skole til august, bedes I indmelde barnet elektronisk nu.
  Se nedenstående:

  Skoleindskrivning

  Hvis dit barn skal begynde i 0. klasse til august 2018, skal du indskrive dit barn til skole. Bemærk: Såfremt dit barn skal starte i skole, er det ikke nok, at skrive op til  SFO - barnet skal også skrives op til skole, se nedenfor.

  Skriv dit barn op til skole
  Har du brug for hjælp til at benytte webindskrivningen, skal du kontakte din distriktsskole.

  Opskrivning til SFO med opstart pr. 1.8.2018

  Hvis dit barn skal benytte SFO skal du opskrive dit barn ved at følge nedenstående link. Der åbnes for opskrivning mandag den 11. december 2017 og lukkes ned søndag 14. januar 2018 kl. 23.59.

  Skriv dit barn op til og SFO (Digital Pladsanvisning)

  Har du brug for hjælp til at benytte Digital Pladsanvisning, skal du kontakte Pladsanvisningen.
  Vesthimmerlands Kommune skoleåret 2018/19
  Indskrivning i 0. klasse - Hvem?

  1. Børn, som er født i kalenderåret 2012, er undervisningspligtige fra 1. august 2018 (skolegangen kan dog udsættes et år efter konkret ansøgning til Børne- & Arbejdsmarkedsforvaltningen, når det er begrundet i hensyn til barnets udvikling).
  2. Et barn, som er født inden 1. oktober i kalenderåret 2013, kan - efter forældrenes anmodning - optages i 0. klasse, HVIS barnet må antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

  Indskrivning i 1. klasse - hvem?

  1. Børn, som er født i kalenderåret 2011, er undervisningspligtige fra 1. august 2018 (skolegangen kan dog udsættes et år efter aftale med skolelederen, når det er begrundet i hensyn til barnets udvikling).
  2. Et barn som er født inden 1. oktober 2012, kan - efter forældrenes anmodning - optages i 1. klasse, HVIS barnet må antages at kunne følge undervisningen.

  Reglerne om tidlig skolestart: (se pkt. 2 ovenfor)
  Børn har mulighed for at blive optaget i 0. klasse og 1. klasse i det kalenderår, hvor de inden den 1. oktober fylder henholdsvis 5 og 6 år, HVIS barnet antages, at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.
  Afgørelse herom træffes af skolelederen.
  BØRN, SOM GÅR I 0. KLASSE NU, SKAL IKKE INDSKRIVES I 1. KLASSE. DE BETRAGTES SOM INDMELDT.
  Er der børn fra årgang 2011, som IKKE går i 0. klasse, skal der rettes henvendelse til den skole, hvor barnet skal gå.
  Tilmeldingen:
  Alle hjem med børn, der kan/skal indskrives i folkeskolen, kan WEB-indskrive i perioden fra den 11. december 2017 til den 14. januar 2018.  Mvh. Christine
   
  Christine Thellefsen den 16-01-2018
 • Kære forældre og elever.

  Så blev det endelig januar, hvilket betyder, at jeg er startet op på Toppedalskolen.

  Jeg hedder Jane Dodensig Hermansen er 38 år og bosiddende på Krastrup tæt på Farstrup. Jeg bor sammen med min mand og vores to børn på 13 og 11 år.

  Jeg er uddannet lærer fra 2005, hvorefter jeg blev ansat på daværende Vilsted-Vindblæs Skole. Jeg blev i dette ansættelsesforhold igennem opstarten af Toppedalskolen og frem til foråret 2016, hvor jeg søgte nye udfordringer på 10. Klasse Centret i Aars.

  Jeg har fået en rigtig god opstart på Toppedalskolen og blevet taget rigtigt godt imod af såvel børn, forældre samt medarbejdere. Dette betyder rigtigt meget set i forhold til, at der er mange nye ting jeg skal lære.

  Som ny leder på Toppedalskolen vil jeg gøre alt for at Toppedalskolen fortsat skal være en god skole - hvor trivsel og faglighed vægtes. Det er vigtigt for mig at bevare elevernes nysgerrighed og åbenhed, da det sikrer den livslange læring.

  Jeg glæder mig til at skulle sammenarbejde med Jer alle.
   

  Jane Dodensig Hermansen den 09-01-2018
 • ikon
  Hej forældre til elever i indskolingen

  Vi har lus igen. Vil I være søde at tjekke jeres børn.
  Hilsen lærerne i indskolingen
  Hanne Vandrup Petersen den 06-12-2017
 • I lighed med sidste år er der indgået et samarbejde mellem Vesthimmerlands Provsti, Vesthimmerlands Kulturskole, Vesthimmerlands Gymnasium og musikhuset ALFA om et arrangement for konfirmander og elever i 7. klasserne på kommunens skoler.
  Derfor vil vi gerne invitere alle elever fra 7. klasse i Vesthimmerlands kommune til en dag hvor vi med kunstnere, musikere, skuespillere og præster fortæller nogle af de store historier fra Bibelen på en anderledes måde.  
  Arrangementet hedder ”Hvad ligner det?” og bliver en del af kommunes kulturuge i uge 10, 2018.


  7.-klasseseleverne fra Løgstør skole, Toppedalskolen, Ranum skole, Vilsted friskole, Overlade friskole, Aalestrup realskole, Hornum skole og Blære friskole inviteres til at deltage i ALFA onsdag den 7. marts 2018 kl. 9.00-16.00.

  Dagen afsluttes med en forestilling kl. 15.00, som forældre, bedsteforældre og søskende inviteres til at komme og se.

  Provstiets præster, som varetager konfirmationsforberedelsen for elever i 7. klasse, tager sig af det praktiske omkring transport m.v., også for de elever, som ikke går til konfirmationsforberedelse.

  Med venlig hilsen og på vegne af Vesthimmerlands provsti
  Troels Laursen og Pernille Vigsø Bagge

  Christine Thellefsen den 10-10-2017