Toppedalskolen

Et trygt sted at være for at lære

Brøndumvej 50 eller Vilstedvej 161, 9670 Løgstør - tlf. 9966 8600 - mail: [email protected]

Billedet på sidehoved
Ordensregler på Toppedalskolen
 
 
Toppedalskolen skal være et rart sted at være for alle, dvs. at alle skal kunne færdes trygt på skolen.
Toppedalskolen har derfor følgende ordensregler, som gælder alle elever.
 
 
Frikvarterer:
Farlig leg skal undgås – i øvrigt vælges opholdssted efter hvad man vil foretage sig.
 
Opholdsmuligheder:
1. Klasselokalet:
Kun rolige aktiviteter forbeholdt klassens elever. Eleverne i de enkelte afdelinger må gå ind og besøge hinanden i klasserne, når dette kan fungere.
 
2. Fællesarealer:
Rolige aktiviteter for afdelingens elever.
 
3. Skolegårde:
Leg og boldspil.
 
4. Idrætspladsen:
Leg og boldspil.
 
5. Ungemiljø:
Rolige aktiviteter, som imødekommer, at der er plads til alle. Elevrådet står for at styre dette i samarbejde med gangvagterne.
 
Opholdsmulighederne kan ændres af de enkelte afdelinger.
 
I skoletiden (undervisning og frikvarter):
Skolen må kun forlades iflg. aftale med læreren.
 
Sneregler:
Der må kun leges med sne i frostvejr, på de af lærerne anviste områder.
Gårdvagterne tager endelig beslutning om dette.
 
Rygepolitik:
Den til enhver tid gældende rygelov.
 
Trafikregler:
Cykler og knallerter skal holde på de anviste områder.
 
 
Ordensreglerne er endelig godkendt af skolebestyrelsen den 29. august 2011.